Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort

Internasjonal folkedans

To kvinner er kledd opp i tradisjonelle utenlandske folkedrakter.

Internasjonal folkedans

HVA:

Kurs i internasjonale ring- og rekkedanser fra 30 land

HVEM:

Trondheimskvinner fra 19 ulike land // Dialogsenteret // Trondheim Internasjonale folkedansklubb // Aktive Saupstad // Saupstad skole // Kolstad skole

NÅR:

Våren 2016 – våren 2017

DYPDYKK:

Rapport Internasjonal folkedans

Gjennom dialog mellom Aktive Saupstad og kvinnegrupper i bydelen dukket det opp et ønske om kurs i internasjonal folkedans. Gjennom to sesonger ble det gjennomført kurs på Kolstad og Saupstad skole; høsten 2016 med 22 deltakere og våren 2017 med 35 deltakere. Disse representerte 19 ulike land og de lærte 30 ulike danseformer.

Flere av deltakerne har i ettertid meldt seg inn i Trondheim Internasjonale danseklubb. Å øke den fysiske aktiviteten og etablere nye sosiale arenaer i nærmiljøet har vært viktige elementer i prosjektet.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.