2013
Februar 2013

Etter sju år har drømmen om en park i Dalen endelig blitt virkelighet for ungdommene i bydelen

Les mer

Februar 2013

Slik får ungdom sin stemme hørt i lokaldemokratiet

Les mer

2014
Januar 2014

Bedre folkehelse i bydelen

Les mer

Mars 2014

Grøntområde anlagt som bydelspark

Les mer

Mai 2014

Trygg i vannet – og komfortabel i svømmehallen

Les mer

Mai 2014

Puster nytt liv i bydelssentrum

Les mer

Juni 2014

Økte svømmeferdighetene blant gutter med innvandrerbakgrunn

Les mer

Juni 2014

Sammen skaper vi liv og røre i nærmiljøet

Les mer

Juli 2014

Løfter bydelens unge stemmer

Les mer

August 2014

Nye grep inkluderer flere i kulturskolen

Les mer

Oktober 2014

Bydelsfestival populær møteplass for familier

Les mer

2015
Januar 2015

Flere ble kjent med turmulighetene i nærområdet

Les mer

Februar 2015

Ny turløype for de aller eldste

Les mer

Mars 2015

Bedre belysning ga tryggere skolevei

Les mer

April 2015

Ny møteplass for idretten «midt i smørøyet»

Les mer

Mai 2015

Økt kompetanse gir nye muligheter for ungdom

Les mer

Juni 2015

Idrett i skolefritidsordninga

Les mer

Juli 2015

Å mestre sykkelen gir uante muligheter

Les mer

September 2015

Ny møteplass tett på Søbstad helsehus

Les mer

Oktober 2015

Grønt møtested for gartnerspirer

Les mer

2016
Januar 2016

Lokal «ressursbank» for frivillige initiativer fra bydelen

Les mer

Januar 2016

Utvida tilbud om skolefritidsordning ga deltaker-boom

Les mer

Februar 2016

Styrker språkutviklinga hos de minste i barnehagen gjennom å bruke sang og musikk på nye måter

Les mer

Mars 2016

Introduksjon til skiglede

Les mer

April 2016

Internasjonal folkedans HVA: Kurs i internasjonale ring- og rekkedanser fra 30 land HVEM: Trondheimskvinner [...]

Les mer

Mai 2016

Mamma-initiert fritidstilbud

Les mer

Juni 2016

Øker interessen for sykling med gratis sykkelservice

Les mer

Juni 2016

Universell utforming – også i mørket

Les mer

Juli 2016

Sorterer lysende idéer inn i framtida

Les mer

Juli 2016

Strategisk plan for uterom STRATEGISK PLAN FOR UTEROM   HVA: Politisk vedtatt plan for [...]

Les mer

September 2016

Ungdomsstyrt initiativ ga søndagstilbud

Les mer

September 2016

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

2017
Januar 2017

Ny vår for friområdet ved Saupstad skistadion

Les mer

Februar 2017

Ball-løkka i livet

Les mer

Mars 2017
April 2017
Juni 2017

Framtidas lærere skaper framtidas skole

Les mer

2018
Januar 2018

Flere tusen blomsterløk settes i jorda i bydelen hvert år

Les mer

Februar 2018

Slik skaper skoleelevene på Saupstad-Kolstad nye løsninger for bydelen

Les mer

Mars 2018

Løfter unge stemmer

Les mer

April 2018

Hvordan skal Husebybadet se ut i framtida

Les mer

Mai 2018

Ny storstue i bydelen

Les mer

Mai 2018

Nye Heimdal videregående skole HVA: Videregående skole med flerbrukshall, sportsanlegg og kulturakse HVEM: Trøndelag [...]

Les mer

Juni 2018

Ny stiforbindelse gjør det enklere å komme seg ut i marka

Les mer

2019
Januar 2019

Poteten kan brukast til så mangt, ikkje minst av kunstnarar med mykje rart i knollen

Les mer

Februar 2019

Barneskolen, ungdomsskolen og kulturskolen under samme tak

Les mer

April 2019

Enklere kollektivforbindelser til og fra bydelen

Les mer

Desember 2019

Førjulsstemning på Saupstad torg

Les mer

2020
Juli 2020

Ulike kulturer møtes under samme tak

Les mer

September 2020

Felles fokus på bærekraft

Les mer

2021
Februar 2021

Peker ut felles retning for framtidas bydelskunst

Les mer

Mars 2021

Ny gang- og sykkelbro over Bjørndalen knytter bydelene tettere sammen med omverdenen

Les mer