Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!

Bomiljøpotten

Fire personer ser på en nyanlagt grillplass i sola

Bomiljøpotten

HVA:

“Ressursbank” for frivillige initiativer i bydelen

HVEM:

Husbanken // Saupstad Frivilligsentral // Trondheim kommune // Lag og foreninger

NÅR:

2014-2016

DYPDYKK:

Saupstad nærmiljøutvalg: – Søk på bomiljøtiltak! – Heimdalsbladet
Nærmiljøtiltak for 300.000 kr – Heimdalsbladet

Bomiljøpotten er en sum penger som er satt av til å støtte initiativer og forslag til nye bomiljøtiltak som kommer fra innbyggere i bydelen. Et nærmiljøutvalg fikk fordele pengene. Medlemmene i nærmiljøutvalget på Saupstad-Kolstad ble valgt ut blant vanlige beboere, som ikke hadde verv i lag og foreninger fra før.

I løpet av ett år fordelte utvalget en bomiljøpott på 300.000 kr til gode tiltak i nærmiljøet. Grillplass, bærbusker og frukttrær, benker, curlingutstyr, sykkelparkering under tak og nye utendørs møteplasser hos borettslagene var noen av prosjektene som ble realisert gjennom bomiljøpotten.

For å få støtte, måtte tiltakene være av langvarig karakter, inkludere egeninnsats og omfatte flere målgrupper. Midlene har generert merinnsats i lokalmiljøet, og arbeidet er gjennomført av borettslagene og frivillige lag og foreninger. Trondheim kommune høstet verdifulle erfaringer gjennom dette prosjektet, og fine tiltak har gjort bydelen enda bedre å bo i.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.