Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 11 – Om kunst
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad

Ung borger og medvirker

Ung borger og medvirker

Prosjektbeskrivelse

Hva skal til for at Saupstad-Kolstad skal bli verdens beste bydel å vokse opp i? Dette spørsmålet var utgangspunktet for Ung borger og medvirker. Kjernen i prosjektet er å styrke ungdommenes stolthet og tilhørighet til bydelen, gjennom å bidra til at de kan ta en aktiv rolle som medvirkere i lokalmiljøet sitt. Innsatsen jobber etter lokalmiljøtankegang, hvor prosesser som drives nedenfra-og-opp er viktige for å lykkes.

Underveis har ungdommene selv bidratt til å identifisere og bygge opp de møteplassene de mener er nødvendige for et godt oppvekstmiljø. De har diskutert ulike aspekter ved livene sine i bydelen – alt fra leksefri, inneklima på skolen og forebygging av mobbing, til fritidstilbud, sosiale møteplasser og trygge uteområder. Elevundersøkelser, temalaboratorier, dialogmøter og ungdomspanel er noen av verktøyene som er tatt i bruk i denne dialogen.

Ung borger og medvirker er ett av fem delprosjekter i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets prosjekt Demokrati i praksis = mangfold! Prosjektet henger tett sammen med de andre ungdomssatsingene i bydelen, blant annet Saupstad-Kolstad ungdomsråd og Ung leder Saupstad, samt Huseby ungdomsskoles valgfag Demokrati i praksis.

Faktaboks

HVA: Demokratiprosjekt for ungdom

HVORFOR: Gi unge en stemme, og styrke deres stolthet og tilhørighet til bydelen

HVEM: Huseby ungdomsskole // Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

NÅR: 2013 – 2020

DYPDYKK:

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.