Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 11 – Om kunst
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

Tunnel-kunst og belysning

Tunnel-kunst og belysning

Ungdommer maler fargerike mønstre på en grå murvegg i en fotgjengerundergang.

Prosjektbeskrivelse

To fotgjengerunderganger på Saupstad og Kolstad fikk i 2015 nytt liv da en gruppe kunststudenter satte farge på den grå betongen i undergangene. Dette inspirerte videre til at elever ved Huseby, Saupstad og Kolstad skoler har utsmykket tre underganger i bydelen, i samarbeid med grafittikunstneren Rodrigo Vitorio Lisboa.

Beboerne i området ønsket seg bedre og trygghetsskapende belysning i undergangene, og noe ny belysning ble prøvd ut i 2015. Gjennom arbeidet med felles lysplan for bydelen noen år etter, fikk undergangene igjen ekstra fokus. I 2019 ble belysningen i alle undergangene ytterligere utviklet og forbedret i regi av Miljøpakken.

Skolene i bydelen har vist interesse for å jobbe med flere slike kunstprosjekt, så kanskje får vi se nye kunstverk i undergangene i årene fremover.

Faktaboks

HVA:
Kunstprosjekt i tunneler og underganger

HVOR:
Hele bydelen

HVEM:
NTNU Kunstakademiet i Trondheim// Trondheim kommune // grafittikunstner Rodrigo Souza // lyskunstner Pekka Stokke // ÅF Lighting // Miljøpakken

NÅR:
2015-2019

DYPDYKK:
Nå blir det lys i mørket på Saupstad og Kolstad – trd2030.no

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.