Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

Felles lysplan for Saupstad-Kolstad

Et stort område med trær i et nabolag er kunstferdig lyssatt

Felles lysplan for Saupstad-Kolstad

HVA:

Politisk vedtatt belysningsplan for bydelen

HVEM:

Beboere // borettslag // eksterne lysdesignere // Husbanken //  Trondheim kommune

HVORFOR:

Tryggere bydel, som også er mer tilgjengelig for alle beboere

NÅR:

2016

DYPDYKK:

Belysningsplan for Saupstad-Kolstad-2018

Den felles lysplanen for Saupstad-Kolstad er en strategisk plan som omfatter alle steder i bydelen som har eller trenger belysning, og som eies av borettslag, kommunen eller fylkeskommunen. Målet med planen er å gjøre bydelen tryggere og mer tilgjengelig for alle beboere.

Både beboere og borettslag ønsket bedre og mer helhetlig planlagt belysning i bydelen. Husbanken støttet et kompetanseprosjekt med kursing og arbeidsverksted om belysning og universell utforming. Denne brede medvirkningsprosessen ble grunnlaget for en felles lysplan, som gir utbyggere i bydelen noen felles retningslinjer for oppgradering av lysanleggene på Saupstad-Kolstad. Lysplanen har blant annet ført til at Miljøpakken har etablert ny, trygghetsskapende belysning i og ved alle fotgjengerunderganger i bydelen.

I en drabantby hvor felles private uterom og offentlige uterom er tett sammenvevd, er et felles utgangspunkt for helhetlige løsninger ekstra hendig. Lysplanen for Saupstad-Kolstad er innovativ fordi den både er laget for offentlige og private aktører, og fordi universell utforming er et bærende prinsipp i planen.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.