Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 6: Valg-spesial

Nytt uteområde i Ringen barnehage

Nytt uteområde i Ringen barnehage

HVA:

Etablering av nærmiljøanlegg og fornyelse av barnehagens utearealer

HVEM:

Trondheim kommune

HVORFOR:

Styrke barnehagens rolle som samlingssted både på dag- og kveldstid

NÅR:

2017 – 2018

Ringen barnehage ble oppført i 1972. Barnehagen huser til sammen rundt 80 barn, fordelt på fem avdelinger. Ringen barnehage satser spesielt på kommunikasjon, språkutvikling og tekst gjennom prosjektet Mer musikk, bedre språk.

Barnehagens nye uteområde er planlagt med tanke på at det skal fungere også som en møteplass og et nærmiljøanlegg også utenfor barnehagens åpningstider. På den eksisterende grusplassen er det laget et bueformet amfi, hvor man kan samles til ulike arrangement.

Uteområdet er formet til en spennende aktivitetssone med ballvegg, en asfaltbelagt plass med kuler; en ypperlig anledning til å teste sparke- og trehjulssykkelen. Mot øst er det anlagt en større aktivitetssone med ulike lekeapparat. Lengst øst ligger en mer avskjermet møteplass under tak, som er spesielt egna for læring og gode spisestunder i lag.

Bildegalleri

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.