Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 11 – Om kunst

Svømmekurs for innvandrerkvinner

Fire kvinner i et basseng øver på å flyte på ryggen

Svømmekurs for innvandrerkvinner

HVA:

Nybegynnerkurs i svømming

HVEM:

Kvinner med innvandrerbakgrunn

NÅR:

2014 – 2016

DYPDYKK:

Rapport – Aktive Saupstad – Svømmetilbud for kvinner

Kvinnegrupper på Saupstad-Kolstad har i perioder leid Husebybadet for å tilby aktivitet i vann for kvinner og barn. For å øke sikkerheten rundt disse samlingene, tok gruppa «Kvinner sammen» initiativ til å opprette egne svømmekurs for innvandrerkvinner i Husebybadet.

Totalt 26 kvinner deltok på de to kursene, som varte i 12 uker hver og tok for seg bl.a. trygghet i vann, dykking og crawl. I tillegg til å bedre svømmeferdighetene, var det også viktig å styrke det sosiale elementet med å møtes for fysisk aktivitet. Økt aktivitet i hverdagen har vært det overordnede målet for folkehelseprosjektet Aktive Saupstad.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.