Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine

Aktive Saupstad

Fire glade personer går tur arm i arm i et urbant grøntområde

Aktive Saupstad

HVA:

Samling av forebyggende folkehelseprosjekter for å få flere av innbyggerne i bydelen i fysisk aktivitet

HVEM:

Trondheim kommune

NÅR:

2014 – 2017

DYPDYKK:

Hovedrapport Aktive Saupstad 2017

Målet med Aktive Saupstad har vært å styrke folkehelsa ved å få flere beboere i fysisk aktivitet – både gjennom å fortelle om de aktivitetene som finnes, og starte opp nye lavterskeltilbud som er etterspurt, men ikke finnes fra før.

Befolkninga ble åpent invitert til å komme med innspill via folkemøter, workshop, forslagskasse, telefon og epost. I samråd med kommunens FYSAK-koordinator valgte beboerne ut 19 tiltak for videre satsning – knytta til kurs, arrangementer og fysisk tilrettelegging av omgivelsene.

Å samle flere mindre prosjekter under én felles paraply har gjort det lettere å treffe ulike grupper. Søbstad vandresti letter utfarten til nærturen for bydelens eldste, mens oppgraderinga av skileiken har gjort skistadion til et yndet turmål for de minste. Gratiskurs i sykkelreparasjon gir flere alternativer til aktivitet i frisk luft – som befolkninga lett kan nå via den nyetablerte traséen mellom bydelen og marka.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.