Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.

Nye Kolstad barnehage

Nye Kolstad barnehage

Prosjektbeskrivelse

Nye Kolstad barnehage har plass til 135 barn fra ett til fem år, fordelt på åtte avdelinger og to etasjer. Barnehagen ligger midt mellom Kolstad skole og nærmiljøanlegget Glade føtter, og huser barn fra tidligere Kolstad barnehage og A.C. Møller barnehager. Barne- og familietjenestens familieavdeling holder også til under samme tak.

Barnehagen er bygget som passivhus, med utstrakt bruk av massivtre, og bæresystemet er utformet med limtresøyler og limtrebjelker. Den utvendige kledningen er av royalimpregnert furu. Både inne- og uterommene i barnehagen er universelt utformet for å romme barn med ulike forutsetninger på en god måte.

Over førti nasjonaliteter er representert i barnehagen, som har førti ansatte med ulik erfaring og fagbakgrunn. Hovedfokuset i det pedagogiske arbeidet er språk, sosial kompetanse og det fysiske læringsmiljøet.

Faktaboks

NYE KOLSTAD BARNEHAGE

HVA: Ny barnehage i bydelen, med oppgradert uteområde
HVEM: Trondheim kommune // Kvadrat arkitekter AS // Agraff arkitektur AS // Stjern entreprenør AS
PRIS: Ca. 100 millioner kroner
NÅR: Ferdig juli 2020

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.