Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.

Huseby kulturskolesenter

Huseby kulturskolesenter

Å drive kulturskole har alltid vært en øvelse i sjonglering – av ulike fag, elever og budsjetter. Akkurat som i manesjen, gir nye grep og teknikker gode resultater. I hvert fall så lenge man er villig til å øve, øve, øve.

– Vi har to grep, husker dere det? Og at vi tar imot ringen med hånda mellom hver snurr?

Fire konsentrerte jenter betrakter hendene til sjonglør og sirkuspedagog Børre L’Orange. Det er onsdag ettermiddag på Huseby barneskole, og i dag er det rockering som står på menyen hos sirkusgruppa.

– Hvis vi tar imot mellom hver snurr, har vi bedre kontroll når vi vil stoppe bevegelsen. Prøv å snurre ringen fire ganger, og ta imot med hånda hver gang.

Jentene setter i gang. Noen sekunder senere spinner rockeringene i lufta, fordelt på hvert sitt håndledd.

Sirkustimene i gymsalen på Huseby barneskole har en litt annen atmosfære enn det man vanligvis forbinder med etterskoletilbud. Litt friere. Litt mjukere. Og litt mer fleksibelt, ifølge instruktør L’Orange.

To jenter rocker med rockering mens en instruktør ser på.
TJO OG HEI: Ikke full kontroll på ringene – ennå.
Et barn og en voksen trikser med hver sin rockering.
INSTRUKSJON: Sirkuslærer Børre L'Orange demonstrerer teknikken for å få kontroll på rockeringen.

– Sirkus går selvfølgelig mye ut på å lære bort triks. Men vi er også veldig opptatt av at elevene sjøl skal kunne tenke “hva kan jeg gjøre”? I stedet for å bare kopiere andre, så blir de i stand til å finne opp egne triks.

På gulvet utforsker de fire jentene mulighetene, og utveksler idéer mens de øver på teknikken:

– Ehh, hvor mange ringer kan vi rocke med samtidig?
– Hm…Tre går bra – men hva med åtte?
– Går det an å rocke en globus på midja??
– Det handler bare om noe som begynner på Ø, og slutter på VING!

L’Orange smiler litt av at ungene har tatt til seg øvingsmantraet hans. Han underviser i sirkus flere steder i byen, og opplever at elevene på Huseby skiller seg positivt ut på minst ett område.

Kulturskolen som møtested, ikke bare aktivitet

– Sirkuselevene på Huseby har et større fokus på samhold. Dessuten kommer de hit fordi de sjøl har lyst til å komme, ikke fordi foreldrene pusher dem. Det skaper et helt annet samhold, på tvers av alder og personligheter.

– Her aksepterer ungene at de er ulike – i motsetning til mer konkurranseprega aktiviteter, hvor det gjelder å være best. Det gjør nok at mange elever har funnet sin egen friplass på sirkustilbudet her.

Han forteller at lærerne er aktivt med på at det skal være sånn, og at de er veldig lydhøre for hva ungene sjøl ønsker.

Inn i nye lokaler høsten 2021

– For eksempel står luftakrobatikk høyt i kurs hos de fleste elevene, og de har veldig lyst til å prøve det. Men det ligger ikke så godt til rette for det akkurat her. Derfor ser vi veldig fram til å flytte inn i nye lokaler!

Kulturskolens nye lokaler ligger i Kulturskolesenter Sør, kulturaksen mellom nye Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole. Sammen med de andre disiplinene flytter sirkuselevene inn her til skolestart i 2021.

Dame med ryggen til instruerer barn og ungdommer i dans.
I STARTGROPA: Dans var det første faget som virkelig fikk fart i kulturskoledeltakelsen på Saupstad-Kolstad.
Unge dansere poserer langs en ribbevegg.
VARIASJON: Dansegruppene på Huseby får prøve seg i både jazzdans, moderne dans, hiphop og klassisk ballett.

Susanne Rasmussen, avdelingsleder ved Trondheim kommunale kulturskole, deler sirkuslærernes forventning.

– Ja, vi ser selvfølgelig veldig fram til det. Det har vært veldig nyttig for oss å være med i arbeidet med å utvikle det fysiske kulturskolesenteret i bydelen, hvor vi nå faktisk får rom til å drive med kulturskoleaktiviteter.

Hun mener at utviklingsarbeidet i områdesatsinga har gitt kulturskoleelevene muligheter som de ellers ikke ville fått.

– Vi har både kunnet introdusere fag, bygge ut fag og satse på nye fag. Når dans var etablert, så kunne vi gi tilbud i visuell kunst, synthlab, sirkus og teater. Vi har både fått til et bredere tilbud, og nådd flere, spesielt de som kanskje ikke kjente til tilbudet like godt som før.

Rasmussen mener miksen av ulike tiltak har vært en viktig nøkkel til suksess.

– Vi har utvida kulturtirsdag i skoletida, som er vår gratis smaksprøve for å introdusere nye elever til ulike kulturskoletilbud. Elevene i grunnskolen får teste tilbudet i skoletida, og kan deretter velge å gå videre med det de er mest interessert i.

– Slik får vi samla mer av undervisninga på ett sted, og det gir oss bedre oversikt over hvor interessen til elevene ligger. Et oversiktlig grunnlag gjør det enklere å etablere nye grupper. Da sparer vi også tid og penger på rekruttering.

Hun mener utviklingsarbeidet har gitt gode resultater for kulturskolen.

– Bydelsfokuset har også vokst tydeligere fram for oss i løpet av den tida vi har jobba sammen med områdesatsinga – ikke bare på Kolstad, men også i andre bydeler i Trondheim. Jeg både håper og tror at barn og unge over hele byen kommer til å nyte godt av disse erfaringene i framtida.

Sirkuselever gjør turntriks på scenen på forestilling
LAGSPILL UTEN RESERVEBENK: Forestillingene er viktige milepæler i kulturskolen. Sirkuskulturen legger stor vekt på fellesskap og å spille hverandre gode. (Foto: Kristian Wanvik.)

HUSEBY KULTURSKOLESENTER

  • Satsing fra Trondheim kommunale kulturskole i perioden 2013 – 2021, på videreutvikling av kulturskoletilbudet i Trondheim Sør.
  • Målet er å skape et langsiktig og faglig godt kulturskoletilbud på Saupstad-Kolstad, blant annet gjennom å styrke elevgrunnlag og fagtilbud i bydelen fram mot innflytting i Huseby kulturskolesenter høsten 2021.
  • Satsingen har vært vellykket takket være et sterkt samarbeid mellom grunnskolen og kulturskolen, blant annet om det ukentlige tiltaket Kulturdag ved Huseby barneskole.
  • Gjennom Kulturdag får elevene bli kjent med noen av kulturskoletilbudene i skoletida; dans, teater, sirkus, piano, visuelle kunstfag, synthlab og gitar.
  • I prosjektperioden har andelen kulturskoleelever i bydelen økt betraktelig. Ved Kolstad skole alene økte deltakelsen fra 7% i 2013 til 36% i 2018 – og oppfylte dermed det politiske målet om 30% deltakelse.
  • Kulturskolesenter Sør etableres fysisk i kulturaksen på nye Huseby skole høsten 2020.
En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.