Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort

Belysning i Firbladskogen

Det lysner i Firbladskogen

God utebelysning gjør at alle føler seg tryggere når de ferdes i mørket. På Saupstad er belysning en integrert del av arbeidet med å skape om et samfunn som inkluderer alle.

Ungdom tok initiativet

En av dem som bidro til å sette belysning på dagsordenen var Maria Postholm Mogstad (19). Da hun gikk på Huseby ungdomsskole gikk skoleveien gjennom Firbladskogen, som forbinder boligområdene i bydelen Saupstad-Kolstad med Romolslia.

– Mesteparten av året var det mørkt da vi gikk til og fra skolen. Selv om det var lys, og vi gikk tre jenter sammen, så følte vi oss ikke trygge. Det var ubehagelig å gå der, forteller Postholm Mogstad. Hun satt på den tiden i Saupstad/Kolstad Ungdomsråd, som tok saken videre til prosjektledelsen for områdeløftet. Der ble innspillet om bedre belysning tatt vel i mot.

Mørklagt gang- og sykkelvei langs mørkt skogterreng
GANGVEIEN FØR: En svart vegg av skog langs snarveien.
Opplyst gangvei med belysning i skogterreng på begge sider
GANGVEIEN UNDER PRØVEBELYSNINGA: Både overlys og belysning i terrenget gjør gangveien til en mye hyggeligere transportetappe.
UNDERGANGEN FØR: Svart hull underveis på denne viktige forbindelseslinja for de av ungdomsskoleelevene på Huseby som bor i Romolslia.
Opplyst fotgjengerundergang
TUNNELEN UNDER PRØVEBELYSNINGA: Et sted man ikke lenger trenger å grue seg til å passere.

Medvirkning gir gode løsninger

– Sammen med lysdesignere fra det svenske firmaet Olsson & Linder fikk ungdommene leike seg med lys, og se effekten av ulike typer lyssetting, forteller Magnhild Lunde. Hun er landskapsarkitekt i Trondheim kommune, og prosjektleder for oppgraderinga av snarveien gjennom Firbladskogen.

En av nøklene til trygghetsskapende belysning er ifølge Lunde å ikke bare konsentrere seg om veier og underganger. I Firbladskogen er også sideterrenget langs veien opplyst, det samme er sidemurene og vegetasjonen ved inngangen til undergangen. Den er dessuten markert med rødt lys, som danner en portal.

– Når du ser undergangen lenge før du kommer dit, og området rundt også er opplyst, så blir den mindre skummel, sier Magnhild, og legger til at det også var viktig å rydde opp i vegetasjonen langs gangveien.

Kommunen har også lyssatt små skulpturer langs gangveien – blomster og sommerfugler laget av ungdomsrådet og elever fra valgfaget Demokrati i praksis. Skulpturene bidrar til en varm og imøtekommende stemning, og fungerer samtidig som orienteringselementer underveis.

Verdifullt for elevene

Hun som satte det hele i gang, synes resultatet av prosjektet har blitt fint og oversiktlig. – Det oppleves så mye koseligere, ikke innestengt og bortgjemt som før. Det er kjempegøy å se at ungdomsrådets medvirkning faktisk har gitt resultater, og jeg tror det er noe som elevene i Romolslia setter veldig stor pris på, sier Maria.

KUNST: Huseby ungdomsskole sto for kunsten i skogkanten i Firbladskogen.

"Det er ikke nok å bare belyse gangveien – det er fortsatt skummelt med den mørke skogen på begge sider.

– Gutter (12) på workshop med lysdesignere.

Belysning i Firbladskogen

HVA:

Rydding, belysning og kunst langs gangveien i Firbladskogen

HVORFOR:

For at skoleveien gjennom skogen skal oppleves som tryggere for elevene i Romolslia

HVEM:

Saupstad/Kolstad ungdomsråd // Olsson & Lindner // NTNU // Trondheim kommune

NÅR:

2015

DYPDYKK:

Nyttig for alle, nødvendig for noen

Gang- og sykkelveien gjennom Firbladskogen er en viktig forbindelse og skolevei mellom Saupstad og nabobydelen Romolslia. Tett og mørk skog langs veien gjorde at veien gjennom skogen føltes mørk og skummel, og Saupstad-Kolstad ungdomsråd foreslo å gjøre noe for at veien skulle oppleves som tryggere.

Sammen med kommunen og lysdesignerne Olsson & Linder gjennomførte ungdomsrådet en prøvebelysning i 2015. Prøvebelysninga la grunnlaget for permanent belysning i Firbladskogen fra 2017. Trondheim bydrift rydder også jevnlig skog langs veien, slik at skoleveien nå føles tryggere.

– Vi bør legge større vekt på utebelysning. Opplever flere det som trygt å bevege seg utendørs i mørket, vil det ha positiv effekt på folkehelsen. Særlig i vinterhalvåret er det jo mørkt store deler av døgnet i det meste av landet, sier Solveig Dale, rådgiver for universell utforming i Trondheim kommune.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.