Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad

Bærekraftuka 2020

Uteaktiviteter i skogsterreng, bål i forgrunnen

Bærekraftuka 2020

HVA:

Temauke med fokus på bærekraft

HVOR:

Rundt omkring i bydelen

HVEM:

Heimdal vgs // Huseby ungdomsskole // Trondheim folkebibliotek // Gartnergruppa Dyrking på Saupstad // Kolstad fotball // Saupstad frivilligsentral // Trondhjems turistforening // Heimdal bo- og aktivitetstilbud // Vaffel & info // Trondheim kommune

DYPDYKK:

FramtidsTrondheim – Bærekraftsuka 2020

Ulike aktører i bydelen gikk sammen om å arrangere en bærekraftsuke med fokus på lokale kvaliteter og bærekraft i lokalsamfunnet. Arrangementene var åpne for alle, også byens øvrige innbyggere. Heimdal videregående og Huseby ungdomsskole arrangerte egne temauker om bærekraft for sine elever, hvor de blant annet gjennomførte innovasjonscamp i samarbeid med FN-sambandet.

Dette var noen av aktivitetene i bærekraftuka i 2020:

  • Fuglekasseverksted og gratis sykkelfiks på Saupstad bibliotek.
  • Guidet kunstsafari og guidet byggsafari på Heimdal vgs.
  • Bærekraftig torgbasar ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud.
  • Guidet tur i nærmiljøet om hvordan Trondheim kommune planlegger for å utvikle bærekraftige bydeler.
  • Lefse & info – rullende informasjonstorg for seniorer.
  • Skattejakt på utstyrssentralen hos Kolstad Fotball.
  • Guidet fellestur rundt Saupstadrunden med Trondhjems Turistforening.
  • Fotokonkurranse med temaet deling hos Saupstad frivilligsentral.
  • Skolekonsert på Heimdal vgs med elevbedriften Cadenza UB.
  • Kaffeslabberas og plantetips i pallekarmhagen på Midteggen, i regi av gartnergruppa Dyrking på Saupstad.
En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.