Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!

Huseby idrettsanlegg

Opprusting av Huseby idrettsanlegg

HVA:

Opprusting av Husebyhallen og Husebybadet

HVORFOR:

Forlenge idrettsanleggets levetid med 40 år og forbedre byggets funksjonalitet

HVEM:

Trondheim kommune

NÅR:

Forprosjekt igangsatt i 2018, ferdigstilt i 2019. Foreløpig ikke fastsatt byggeperiode

DYPDYKK:

Nabo gir klimabonus for Husebybadet
Rehabilitering av Huseby idrettsanlegg
Forprosjekt – endelig rapport
Huseby idrettsanlegg – Forprosjektrapport 2019

Huseby idrettsanlegg skal totalrehabiliteres. Målet er å bedre byggets funksjonalitet og forlenge anleggets levetid med 40 år, og forbedre funksjonaliteten. Prosjektet omfatter oppussing av Husebybadet (som rommer et 25 meters idrettsbasseng og et terapibasseng) og Husebyhallen, som er en ordinær idrettshall. I tillegg skal det vurderes om byggets overskuddsarealer kan brukes til andre aktiviteter. Medvirkning har vært et viktig aspekt i utviklingsfasen.

Forprosjektet var ferdig i 2019. Det endelige kostnadsoverslaget er på 170 millioner kroner. Kommunedirektøren fant imidlertid ikke rom for prosjektet i handlings- og økonomiplanen for Trondheim i perioden 2021-2024. Ved utgangen av 2020 er prosjektet derfor fortsatt ikke finansiert.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.