Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine

Svømmekurs for ungdom

Svømmekurs for ungdom

HVA:

Nybegynnerkurs i svømming

HVEM:

Gutter 13-17 år

NÅR:

2014 – 2015

Boxåpner kultursenter for barn og unge stusset på at gratisbilletter som ble tilbudt ungdommer ikke ble brukt. De oppdaget etterhvert at dette var fordi en del av guttene på klubben ikke kunne svømme – og etablerte derfor svømmekurs for denne gruppa gjennom Aktive Saupstad.

Åtte gutter deltok fra starten av nybegynnerkurset, som bl.a. tok for seg trygghet i vann, dykking og sittende stup. Tre av disse lærte seg å svømme, og samme trio fullførte også videregående kurs, som tok for seg crawl, pusteteknikk og livredning.

Norske ungdomsskoler får statlig tilskudd for å holde kurs for elever som ikke kan svømme. En videre dialog med Huseby ungdomsskole førte til økt prioritering av svømmeundervisning, spesielt for innnføringsklassene fra våren 2017.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.