Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine

Urban dyrking på Saupstad

Utendørs pallekarm/plantekasse hvor det vokser salat og urter

Urban dyrking på Saupstad

HVA:

Plantingsprosjekt og felles pallekarmhage på Midteggen

HVEM:

Husbanken/Midteggen borettslag/Trondheim kommune

HVORFOR:

Styrke stedsidentiteten til Saupstad som hageby

NÅR:

2015 – 2020

RAPPORT:

Dyrking på Saupstad på Facebook

Midteggen borettslag stilte grunn til rådighet for en pallekarmhage. Hagen er første gjennomførte urbane dyrkingsprosjekt på Saupstad. Hagen sto ferdig våren 2016, etter initiativ fra NTNU, frivillige og Midteggen borettslag. Pallekarmhagen på Midteggen var tema i NTNU- faget Eksperter i team – Bærekraftig arkitektur, bidro med å belyse tema knyttet til urban dyrkning. For å rekruttere deltakere gjennomførte ble det arrangert dyrkingskurs for interesserte beboere.

I 2016 dyrket gruppa urter, salater og forskjellige spiselige vekster på våren, og byttet på å vanne over sommeren. Hagen på Midteggen har vært positiv for beboerne og det har oppstått et lite nettverk i tilknytning til hagen. Prosjektet ble i 2016 og 2017 støttet med midler og ressurser fra Trondheim kommune, som en del av kommunens satsing på Urban dyrking, i regi av Miljøenheten. Fra 2018 er prosjektet overtatt av frivillige.

Bildegalleri

  • Dyrkningskurs - trengs ikke fancy utstyr for å få det til å gro
En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.