Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?

Saupstad gravlund

Dronebilde av stort parkanlegg med geometriske gangveier i sol

Saupstad gravlund

HVA:

Ny gravlund sør for Kolstad kirke

HVORFOR:

Behov for ny gravlund i Trondheim sør, har lenge ligget inne i overordnede planer

HVEM:

Kirkelig fellesråd // Trondheim kommune // Forum arkitekter

NÅR:

Ferdig 2014

Kirkelig fellesråd i Trondheim skriver: “Når “tro møter tro” kan resultatet bli dialog og gjensidig respekt – ikke spenning og konflikt.” Saupstad gravlund er et viktig symbol og landemerke i lokalmiljøet, et sted for refleksjon og ettertanke.

Norge er et samfunn med livssynsmangfold, og deler av gravlunden er derfor spesielt tilrettelagt for muslimer. Lunden er opparbeidet med parkmessig standard og er tilgjengelig for alle. Prosjektert av Forum arkitekter i Bergen ved William Bull.

TRO MØTER TRO: Tilrettelagt for både kristne og muslimske gravplasser.
En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.