Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort

Gratis kjernetid i SFO

To gutter ca. 7 år lener seg sammen over ei arbeidsbok.

Gratis kjernetid i SFO

HVA:

To timer gratis SFO i uka + to dager hver skoleferie

HVEM:

Utdanningsdirektoratet // Trondheim kommune

HVORFOR:

Øke andelen elever med minoritetsspråklig og/eller lav sosioøkonomisk status som deltar i SFO. Styrke språkutvikling og relasjonskompetanse hos alle som deltar i SFO.

NÅR:

2016 – 2017

DYPDYKK:

Forskere avdekker enorme forskjeller (Adressa+)
Vi må sørge for at SFO blir mer enn oppbevaring (Adressa+)
Gratis SFO styrker barna for fremtiden (Adressa)
Suksess med gratis SFO på Kolstad
Gratis SFO styrker barna for fremtiden
Forskere avdekker enorme forskjeller i SFO
Ap har vedtatt gratis SFO i alle bydeler i Trondheim
Vi må sørge for at SFO blir mer enn oppbevaring
Forskere avdekker enorme forskjeller i SFO

Siden SFO ble et satsingsområde for Trondheim på 1990-tallet, har byen hatt høy deltakelse i tilbudet – mellom 80 og 94%. Ei undersøkelse i 2016 viste imidlertid at kun 64% av elevene ved Kolstad og Saupstad skoler deltok i SFO. Felles for disse skolene var at begge hadde mange elever med minoritetsspråklig bakgrunn, og mange elever med lav sosioøkonomisk status.

For å øke andelen deltakere til 75 %, innførte Kolstad og Saupstad to timer gratis SFO hver dag etter skoletid – totalt ti timer i uka. I tillegg fikk elevene delta i SFO to hele dager i skoleferieuker. Det ble også lagt inn tilbud om kultur og fysisk aktivitet i de lokale satsingene, for å bidra til å styrke elevenes språkutvikling og relasjoner. De lokale prosjektene var viktige bærebjelker i prosjektet, ettersom det ikke kun er økt deltakelse i SFO i seg selv som er viktigst, men også utviklinga av kvaliteten på tilbudet.

Prosjektet viste seg å overoppfylle målet på 75% – etter innføringa av gratis kjernetid deltok 90% av elevene på Kolstad og 99% av elevene på Saupstad i SFO (2017).

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.