Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 6: Valg-spesial
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

Nye Huseby skoler

Nytt skolebygg i snødekt landskap

Nye Huseby skoler

HVA:

Barneskole og ungdomsskole, bindes sammen av en kulturakse

HVEM:

Trondheim kommune // HENT AS // Spinn arkitekter AS // Filter arkitekter AS // Grindaker AS // Trondheim kommunale musikk- og kulturskole.

PRIS:

Ca. 586,5 millioner kroner.

NÅR:

Ferdig 2021

DYPDYKK:

Byggeplassbesøk på nye Huseby skoler

De nye skolene på Huseby er dimensjonert for om lag 1200 elever fra første til tiende trinn. Elevene kommer fra tidligere Saupstad skole, Kolstad skole, Huseby skole og AC Møller ressurssenter for hørsel og tegnspråk. Barnetrinnet huser 700 elever, ungdomstrinnet 450 elever og ressurssenteret for hørsel og tegnspråk 90 elever. Skolen er også mottaksskole for fremmedspråklige elever.

Den nye barneskolen og den nye ungdomsskolen er atskilt fra hverandre, og får hvert sitt uterom. Samtidig knyttes de nye skolene sammen av kulturaksen, som rommer blant annet blackbox-scene, aula og kantine. Kulturaksen er hjemmearena for den kommunale musikk- og kulturskolen, som gir plass til om lag 1000 kulturskoleelever her. Løftet er en del av satsingen Kulturskolesenter Sør, som gjør kulturaksen til et nytt sentrum for kultur- og idrettsaktiviteter i bydelen.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.