Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort

Universitetsskolesamarbeidet

Huseby Barneskole – Vi glæde oss te i morra

Universitetsskolen

HVA:

Utviklingssamarbeid mellom grunnskolelærere og lærerutdanninga ved NTNU, på Huseby skole

HVORFOR:

Fremme forskning som bidrar til å videreutvikle framtidsretta skoler

HVEM:

Trondheim kommune // Trøndelag fylkeskommune // NTNU

DYPDYKK:

Huseby universitetsbarneskole: Hva er det morsomste faget?

Les mer om universitetsskolene hos Trondheim kommune

Universitetsskolebloggen NTNU

Innovasjon er ikke bare duppedingser (adressa.no)

Universitetsskolesamarbeidet tar i bruk skolen som arena for forsknings- og utviklingsarbeid, og som praksis for lærerstudenter.

Skolens ansatte utvikler sin kunnskap og kompetanse i samarbeid med universitetets forskere, bl.a. knytta til å styrke elevenes motivasjon og læring, å utvikle nyskapende undervisning i trygge rammer og å styrke skolens evne til systematisk utvikling.

Universitetet utvikler parallelt sin kunnskap og kompetanse i samarbeid med skolen. Samarbeidet bidrar også til å videreutvikle ei lærerutdanning med best mulig læring for elever og studenter.

Som ledd i områdesatsingen valgte Trondheim kommune å knytte universitetsskolesamarbeidet til Huseby barneskole.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.