Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad

Nye Heimdal vgs

Dronebilde av skoleanlegg med idrettspark i forgrunnen. Bydel og skog i bakgrunnen.

Nye Heimdal videregående skole

Nye Heimdal videregående regnes som et av de mest miljøvennlige skoleanleggene i verden. Dette var også en uttalt ambisjon da Sør-Trøndelag fylkesting fattet vedtaket om å satse på nybygg fremfor å renovere og utvide 40 år gamle Heimdal videregående på nabotomta. Så godt som all energi det nye, store bygget trenger, hentes fra sola, bakken og miljøvennlig biogass. 21 «geobrønner» henter varmen som trengs for å varme opp skolebygget. 2000 kvm solceller på taket og biogassproduksjon fanger solenergi til andre energibehov. Overskuddsvarmen fra biogassanlegget varmer opp bassengene i Husebybadet.

Skolen trekker daglig over 1000 elever til Saupstad, fordelt på elektro, ikt, studiespesialisering, helse og oppvekst, idrett og musikk. Anlegget huser også kultursalen Bifrost med 350 sitteplasser, blackbox-scene, øvingsrom for musikk, og dansesal, samt flerbrukshallen Kolstad Arena. Heimdal videregående skole er plassert sentralt i bydelen. Skolens uteområde er nærmeste nabo til idrettsbanen og Kolstad fotballs klubbhus, et naturlig samlingssted for barn og voksne.

SENTRALT: Skolen ligger tett på Saupstad sentrum, Søbstad helsehus, Saupstad gravlund og bydelsparken på Blisterhaugen.
FRA OVEN: Som nærmeste nabo til Huseby idrettspark og klubbhuset til Kolstad fotball, er skolen en viktig aktør i nærmiljøet.
En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.