Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende

Nye metrobuss-stasjoner

Tom bussholdeplass med trær i bakgrunnen

Nye metrobuss-stasjoner

HVOR:
Casper Lundes veg
Saupstadsenteret
Midteggen

HVEM:
Trondheim kommune // Trøndelag fylke // AtB

PRIS:
33.2 millioner

NÅR:
Ferdig 2019

I forbindelse med omleggingen av kollektivtrafikken i Trondheim ble en av Trondheims tre metrobusstraséer lagt gjennom bydelen Saupstad-Kolstad, langs Saupstadringen. Å legge metrobuss traseer sikrer bydelen god kollektivdekning med hyppige avganger til Trondheim sentrum. Bussholdeplassene Bjørndalsbrua, Bjørndalstoppen, Husebytunet, Casper Lundes veg og Midteggen er derfor oppgradert til metrobuss-standard; universell utforming med hellelegging, busskur og sanntidssystem.

Holdeplassene Casper Lundes vei og Bjørndalstoppen har fått bedre tilgjengelighet for gående; ny gang- og sykkelvei til Casper Lundes veg, og ny “snarveitrapp” til Bjørndalstoppen. Ved Midteggen har det blitt tryggere å krysse Saupstadringen, med fotgjengerfelt og midtrabatt. Her ble plasseringa av busstoppet slått fast etter folkemøte med innspill fra beboere.

HVER FOR SEG: Ved å legge gang- og sykkelveien bak venteområdet, blir det færre muligheter for kollisjon.
En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.