Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?

Ny gang- og sykkelbro over Bjørndalen

Illustrasjonsbilde/skisse til bru med høyt, gjennomsiktig rekkverk

Saupstadbrua

HVA:

Ny gang- og sykkelbro over Bjørndalen forbinder Saupstad-Kolstad og Tiller

HVEM:

Trondheim kommune // Trøndelag fylkeskommune

HVORFOR:

Knytte de folkerike bydelene tettere sammen, tilrettelegge for gående og syklende, og minske biltrafikken over Bjørndalen

NÅR:

Idé fra 1990-tallet. Vedtatt 2019. Byggestart 2021

DYPDYKK:

Den nye Saupstadbrua vil binde to folkerike bydeler sammen (Trd2030)
Gammel drøm om sykkelbru over Bjørndalen går i oppfyllelse (Adressa+)

Den nye gang- og sykkelbrua blir 180 meter lang, og en del av Trondheims hovedveinett for sykkel. Når Saupstadbrua står ferdig, vil den knytte tettere sammen 25.000 innbyggerne i bydelene Rosten, Tiller, Saupstad-Kolstad, Huseby og Flatåsen.

Brua blir en snarvei som gjør det lettere å sykle/gå mellom de to bydelene. Det gir kortere vei mellom boligområder, skoler, idrettsanlegg, servicetilbud og attraktive tur- og fritidsområder. Den har vært på tegnebrettet i mange år, og har vært etterspurt siden 1990-tallet.

Forhåpentligvis vil den nye brua også minske biltrafikken mellom Saupstad-Kolstad-området og Tiller. Byggeplassen skal være fossilfri – med utslippsfrie maskiner og bruk av bærekraftig bioenergi og biodrivstoff.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.