Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

Demokrati i praksis

Demokrati i praksis

HVA:

Valgfag som fokuserer på ungdoms medvirkning i lokaldemokratiet

HVEM:

Åttende, niende og tiende trinn på Huseby ungdomsskole

HVORFOR:

Å få sin stemme hørt. Øvelse i demokratisk deltakelse via ulike arbeidsformer og prosjekter

NÅR:

2013 – 2020

DYPDYKK:

Demokrati i praksis gjør oss mer samfunnsengasjerte – adressa.no
Mange har fordommer mot oss fra Kolstad – adressa.no
Læreplan for valgfaget Demokrati i praksis – udir.no

Gjennom å bruke skolen og lokalmiljøet får elevene kjennskap til og trening i arbeid med samfunnsspørsmål, meningsdannelse og beslutningsprosesser. Valgfaget eksisterte allerede i Trondheimsskolen, men samarbeidet med Områdeløft Saupstad-Kolstad har gjort faget ved Huseby ungdomsskole ekstra praksisnært og elevene har bidratt til å utvikle egen bydel. Samarbeidet er del av områdesatsingens fokus på barn og unges kompetanse.

Praktiske oppgaver, undersøkelser, analyser av case, muntlige og skriftlige ytringer, diskusjoner og forskjellige former for deltakende organisering er noen av arbeidsmåtene som er tatt i bruk i faget. Slik får elevene erfaring i hvordan de kan engasjere seg og påvirke demokratiske prosesser.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.