Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad

Ny gangpassasje mellom boligstiftelsens boliger

Eldre med rullator og i rullestol beveger seg oppover en nyanlagt gangvei mellom høye blokker i vårsola

Nytt uterom mellom boligstiftelsens boliger

HVA:

Riving av mellombygg og etablering av gangpassasje i Saupstad sentrum

HVEM:

Trondheim kommune

HVORFOR:

Åpne opp forbindelser og knytte sammen sentrumsområdet med friarealene bak helsehuset.

NÅR:

Ferdigstilt 2017

Mellom Reier Søbstads vei 30 og 32 er mellombygget revet, og nytt inngangsparti er etablert. Samtidig er uterommet mellom blokkene forbedret med beplantning, sitteplasser og med nedgravde renovasjonscontainere.

Gangadkomsten er adskilt fra parkeringsarealet, og en universelt utformet gangvei mellom byggene knytter nå sentrumsområdet til friområdene bak helsehuset.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.