Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 11 – Om kunst

Saupstad-Kolstad ungdomsråd

Blide ungdommer er samlet rundt et møtebor

Saupstad-Kolstad ungdomsråd

HVEM:

12 ungdommer i alderen 14-18 år fra Saupstad/Kolstad

HVA:

Jobber med å skape gode oppvekstvilkår i bydelen

NÅR:

2013 – 2020

DYPDYKK:

Vi er ungdommer, vi er områdeløftere (Adressa)
Saupstad/Kolstad Ungdomsråd på facebook
Historia om Dalen aktivitetspark (Trd2030)

I valgfaget “Demokrati i praksis” ved Huseby ungdomsskole er det jobbet praksisnært med problemstillinger tilknyttet elevenes eget nærområde, og elevenes engasjement har resultert i etableringen av Saupstad/Kolstad Ungdomsråd. Ungdomsrådet har over lengre tid jobbet aktivt med å tolke og implementere lokale løsninger på FNs bærekraftsmål. Ungdomsrådet har blant annet tatt initiativ til og ledet dialogmøter for ungdommene i bydelen, der aktuelle samfunnstema og ansvar for egen bydel har stått sentralt, for eksempel tema som utenforskap, inkludering, kroppspress og rusmisbruk. Ungdomsrådet har vært pådriver for å få etablert Dalen aktivitetspark.

Ungdomssatsingen har bidratt til økt kompetanse hos barn og unge i utvikling av eget nærmiljø. Trondheim kommune har lært mye om hvordan legge til rette for barn og unges medvirkning og utvikling av sterke fellesskap i nærmiljøet. Ungdomsrådet har reist på nasjonale og internasjonale studieturer med fokus på demokratisk deltakelse, deltatt i FN-sambandets undervisningsopplegg, og laga podcast i samarbeid med Adressa og Barne- og familietjenesten Heimdal. Satsingen har bidratt til en tydeligere og sterkere stedsidentitet, som er viktig for å være gode ambassadører for bydelen. På lengre sikt forventes dette å ha innvirkning på bydelens omdømme.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.