Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier

Belysning og universell utforming

Belysning og universell utforming

HVA:

Arbeidsverksteder, kurs og prøvebelysning

HVEM:

Borettslagene // Trondheim kommune // Husbanken

HVORFOR:

Øke kompetansen om belysning og universell utforming

NÅR:

2016

RAPPORT:

Belysning og universell utforming

Borettslagene Ringvegen, Midteggen og Kolstadflaten ønsket seg mer og bedre belysning i bydelen, og ville samtidig lære mer om belysningens betydning for universell utforming. Borettslagene og Trondheim kommune gikk sammen om et kompetanseprosjekt for å lære mer om dette i den lokale konteksten på Saupstad-Kolstad. Involvering av beboerne var et viktig element i prosjektet.

Gjennom fire arbeidsverksteder fikk beboerne lære om lysdesign, peke på utfordringer, foreslå løsninger – og teste dem i sitt eget nabolag. Belysningsbehovene i bydelen ble kartlagt underveis i prosjektet. Denne kartlegginga la et viktig grunnlag for utviklinga av den felles lysplanen for Saupstad-Kolstad.

Bildegalleri

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.