Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.

Åpen hall

Ulike grupper holder på med forskjellige sportsaktiviteter i en idrettshall

Åpen hall

HVA:

Søndagstilbud for ungdom i Husebyhallen

HVEM:

Saupstad-Kolstad ungdomsråd // Kolstad håndball // Kolstad fotball // Trondheim kommune

HVORFOR:

Mangel på tilbud i bydelen i det aktuelle tidsrommet

NÅR:

2016 – 2018

Åpen hall var et ønske fra ungdomsrådet, som gjerne ville ha et tilbud i bydelen for ungdom mellom 13 og 18 på søndagskveldene. Fra skoleåret 2016/2017 fikk tilbudet tildelt halltid i Husebyhallen. Ungdommene var med på å planlegge ekstra aktiviteter i hallen, mens Kolstad håndball stilte med ansvarspersoner/vakter.

Sammen med frivillige lag og foreninger ble ulike aktivitetstilbud prøvd ut: blant annet basket, innebandy, volleyball, badminton, dans, presisjonskyting, stafetter, cheerleading og parkour. I tråd med ungdommenes eget ønske ble tilbudet delt i to målgrupper, slik at de yngste og eldste ikke deltok på de samme aktivitetene samtidig. Derfor ble det testet ut en modell for åpen hall annenhver søndag for ungdomskoleelever og annenhver søndag for videregåendeelever.

Åpen hall fortsatte i sesongen 2017/2018, blant annet med hjelp av Bufdirs nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom. Etter at Kolstad Arena sto ferdig, har ordningen blitt videreført her på fredagskvelder.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.