Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 11 – Om kunst
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad

Sykkelkurs

Fem kvinner i hijab på sykkel

Sykkelkurs for innvandrerkvinner

HVA:

Kurs for å heve ferdighetene hos sykkelmotiverte innvandrerkvinner fra bydelen

HVEM:

Miljøpakken // Kolstad skole // kvinner med flerkulturell bakgrunn i bydelen // Trondheim kommune

NÅR:

2015 – 2016 (Ukentlig fra sein vår til frosten kom litt utpå høsten)

DYPDYKK:

Lærte å sykle i april – nå henter Asia barn med elsykkel
Rapport – Aktive Saupstad – Sykkelkurs for innvandrerkvinner

Blant innvandrere er det færre kvinnelige syklister enn ellers i befolkninga. For kvinner som ikke har førerkort, vil det å sykle kunne øke både mobilitet og selvstendighet. Aktive Saupstad satte opp sykkelkurs for denne målgruppa.

Seks sykler ble lånt ut av Miljøpakken og to gratis sykkelkurs ble gjennomført. Kurset fokuserte bl.a. på grunnleggende sykkelferdigheter (balanse, giring og bremsing), og trygghet og oversikt i trafikken. 16 kvinner fullførte; de var veldig motiverte og sa de opplevde mestring, frihet og ønsket nye utfordringer.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.