Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?

Innovasjonshub

Innovasjonshub og innovasjonscamper

HVA:

Kunnskapsnettverk og arena for sosialt entreprenørskap på Saupstad-Kolstad

HVEM:

Trøndelag fylkeskommune // Ungt entreprenørskap // Trondheim kommune

HVORFOR:

Stimulere til sosialt entreprenørskap i bydelen

NÅR:

17 – 2020

DYPDYKK:

Saupstad/Kolstad innovasjonshub på Facebook

Saupstad-Kolstad innovasjonshub ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Huseby ungdomsskole og Heimdal videregående skole i 2018. Hubben har vært et sted der skolenes elever og andre lokale aktører kunne følge opp idéene fra skolenes innovasjonscamper, og jobbe videre med å styrke potensialet for sosialt entreprenørskap og gründerkultur i bydelen.

Med et lokalt og bærekraftig fokus har innovasjonshubben identifisert muligheter i nærområdet. Entreprenørskap brukes nå som undervisningsmetode gjennom årlige innovasjonscamper ved begge skolene. Elev- og ungdomsbedrifter er etablert, og entreprenørskap ble en del av valgfagtilbudet til Heimdal videregående skole fra høsten 2020.

Ungdom som faller utenfor skolen får et tilbud gjennom kunstprosjektet LOS (løft området sammen), som bl.a. er utviklet i samarbeid med kunstprosjektet på Blisterhaugen. Målet er å få ungdommen tilbake i et utdanningsløp. Fra sine nye lokaler på Søbstad helsehus bidrar prosjektet samtidig til økt aktivitet i sentrum og til møter mellom generasjonene ungdom og eldre.

Innovasjonshub 2018

Innovasjonscamp 2018 – alle tema

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.