Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 11 – Om kunst
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort

Saupstadrunden

Folk i turklær er samlet i utkanten av et grøntområde. Kirka i bakgrunnen

Saupstadrunden

HVA:

Nærturløype (3,3 km)

HVEM:

Trondhjems turistforening // Aktive Saupstad

NÅR:

2017

DYPDYKK:

Saupstadrunden – ut.no
Nærturer i Trondheim: Saupstadrunden – trondheimkommune.no
Rapport – Aktive Saupstad – Nærturen Saupstadrunden

Saupstadrunden er ei turløype gjennom Saupstad, Kolstad og Huseby-området på ca 3,3 km. På turen vil man gå gjennom bydelens karakteristiske hvite borettslag og grønne omgivelser. I rundens sørlige del vil du passere Huseby idrettsanlegg og nye Heimdal videregående skole. I rundens østre del kan du ta en avstikker til Dalen aktivitetspark. Kongsvegen krysses på to steder, ved Kolstadflaten borettslag og ved Kolstad kirke, nært urnelunden og Tusenårshaugen.

Under åpninga av runden var det stort oppmøte og ulike aktiviteter ble presentert langs løypa, blant annet historisk quiz og skotthyll. Åpningen ble avsluttet med konsert i Storstua på Søbstad helsehus. Runden er en del av Trondheim kommunes nærturprosjekt – et samarbeid med Trondhjems turistforening. Målet med nærturene er å stimulere til økt fysisk aktivitet i kort avstand fra der folk bor. Noen runder i nærturen ukentlig kan gi verdifullt bidrag til egen helse!

  • NATURSTI: Quiz går aldri ut på dato.
  • NOE FOR DE SMÅ: De minste koste seg i hoppetauløypa.
  • SAFTSTASJON: Pausemat må til.
  • TURGLEDE: Nærmest en folkevandring under åpninga av Saupstadrunden.
En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.