Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort

Samfunnskontakt Heimdal vgs

Dame snakker med ungdommer mens hun peker ut av vinduet

Samfunnskontakt Heimdal vgs

HVA:

Rollen som samfunnskontakt opprettet ved Heimdal videregående skole

HVEM:

Trøndelag fylkeskommune // Heimdal videregående skole

HVORFOR:

Realisere målet om å utvikle skolen til et nærmiljøanlegg og en aktiv samfunnsaktør i skolens lokalsamfunn

NÅR:

2019-2021

DYPDYKK:

Heimdal videregåendes konto @samfunnskontakt på Instagram

Heimdal videregående skole ønsket å fremstå som en nærskole for områdets ungdommer og være en aktiv samarbeidspartner inn i Områdeløft Saupstad-Kolstad. En samfunnskontakt ble tilsatt i et to-årig prosjekt ved Heimdal videregående skole for å lede utviklingsarbeidet. Målet har vært å utvikle skolen til et nærmiljøanlegg og en aktiv samfunnsaktør i skolens lokalsamfunn.

Samfunnskontakten har vært døråpner for skolens samarbeid med lokale og eksterne aktører. Heimdal videregående skole er nå i større grad en integrert del av nabolaget Saupstad-Kolstad. Skolen knyttes sammen med bydelen på en ny måte, og skaper praksisnære muligheter for elevene.

Dette gir en gjensidig gevinst for både elever og lokalsamfunn. Skolens nye kulturarenaer er lagt til rette for at både egne elever og eksterne, profesjonelle aktører inviterer bydelen inn til nye kulturopplevelser. Dette har bidratt til en kvalitetsheving av kulturtilbudet i bydelen.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.