Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 11 – Om kunst
SKUR – Episode 6: Valg-spesial
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

Ombygging av Saupstad bibliotek

To skuespillere står på en liten scene, en tegnspråktolk tolker forestillinga.
SCENE: Det nye scenearealet på Saupstad bibliotek gir nye muligheter for arrangementer. Her fra den tegnspråktolka forestillinga "Dronning Esther" i 2019.

Ombygging av Saupstad bibliotek

HVA:

Ombygging og utvidelse av Saupstad bydelsbibliotek

HVORFOR:

Gjøre biblioteket til et mer attraktivt møtested

HVEM:

Trondheim kommune // Trondheim folkebibliotek // Husbanken // Agraff arkitektur

NÅR:

2019-2020

Saupstad bydelsbibliotek har alltid vært et populært og mye besøkt sted i bydelen. I løpet av 2019/2020 har biblioteket bygget om arealene innendørs; blant annet har barna fått et sitt eget “hemmelige” formidlingsrom, det har blitt plass til eget gamingrom og et lite scenerområde med lysanlegg.

I tillegg har utearealene mot torget og mot Blisterhaugen blitt utviklet, slik at biblioteket framstår enda mer attraktivt og integrert i bydelens sentrum. Her er biblioteket nå supplert med ei utendørs avdeling – et eget “utebibliotek”. Dersom været tillater det, vil du alltid finne en benk utendørs her, hvor du kan lese dagens avis eller en bok.

Prosessen fram mot ombygging og ny utforming av biblioteket er i stor grad resultat av en åpen og inkluderende medvirkningsprosess. Biblioteket framstår nå både vakrere og større, og mer egnet for bibliotekets ulike aktiviteter som møtested for ulike mennesker, i ulike aldre, og med ulike interesser og behov.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.