Mini-park gir pusterom mellom parkeringsplassen og torget

Les mer

Løfter unge stemmer gjennom medvirkningsprosesser

Les mer

Farger og lys gjør gåturen hyggeligere

Les mer

Bydelsbiblioteket er pusset opp og utvidet, både inne og ute.

Les mer

Rullende infotorg for seniorer

Les mer

Idrettsintro ga mersmak hos de minste

Les mer

SKUR - Podkast med Saupstad-Kolstad ungdomsråd

SKUR – Episode 6: Valg-spesial
SKUR – Episode 2: Jentesuperhelter fra Kolstad
SKUR – Episode 10: Hvor mange nye jakker trenger man, egentlig? Amie Grace og Live diskuterer bærekraftig mote.
SKUR – Episode 1: Hva er «norsk»?
SKUR – Episode 4: – Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre
SKUR – Episode 7: – Klimanyheter er nesten angstfremkallende
SKUR – Episode 9: Korona-spesial. Hør ungdommenes spørsmål til helsesykepleier Christine
SKUR – Episode 3: Jeg er avhengig av sosiale medier
SKUR – Episode 11 – Om kunst
Tre jenter står lent mot en murvegg
SKUR – Episode 12: Om ytringsfrihet, kjærlighet til en bydel og om å våge å tenke stort
SKUR – Episode 5: Hvordan blir overgangen fra ungdomsskolen til videregående?
SKUR – Episode 8: Ensomhet, sex, følelser, porno – og mye mer: «Helsesista» svarer!

Kolstad allidrett

Barn ca. 5 år og foreldre oppstilt på rekke i bassenget

Kolstad allidrett

HVA:

Etablere et allidrettstilbud for barn mellom fire og seks år i bydelen

HVEM:

Kolstad idrettslag // Kolstad håndball // Kolstad fotball

NÅR:

2016-2017

Med mål om å få flere barn til å se gleden ved fysisk aktivitet ønsket Kolstad idrettslag å gi barn 4-6 år i bydelen et tilbud om allidrett. I løpet av et år fikk barna muligheten til å prøve ut ulike idretter og aktiviteter. Gjennom bred rekruttering i samarbeid med barnehagene og skolene deltok over 90 barn fordelt på 6 grupper i allidrettstilbudet.

Aktivitetene som ble gjennomført var blant annet ballspill, turn, lek, hinderløyper, svømming, dans og ski. Etter at familiene ble introdusert til allidretten og idrettslagene i bydelen, lyktes det å rekruttere flere foreldre til å være aktivitetsledere i videre idrettstilbud for aldersgruppa. Flere av barna fortsatte å være aktive gjennom Kolstad håndball eller Kolstad fotball etter året med allidrett.

En attraktiv og mangfoldig bydel i 2020

Dette er målet for utviklingsprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Staten, fylket, kommunen, private aktører og innbyggerne i bydelen jobber sammen for å nå dette målet. Metoden vi bruker, kaller vi områderettet innsats. Les mer her.

Vi utvikler det fysiske området

Bydelen har de siste årene vært arena for mange nye offentlige byggeprosjekter. Vi hjelper utbyggerne med å få disse til å overlappe på gode måter, blant annet gjennom å jobbe med uteområder, infrastruktur og samferdsel.

Vi utvikler lokalsamfunnet

Bydelen rommer fra før store ressurser, gjennom frivilligheten og ildsjeler. Vi skaper nye muligheter gjennom å koble disse ressursene sammen med de offentlige investeringene.

Vi utvikler tjenestene

Mange offentlige tjenester holder til i bydelen, blant annet skoler, barnehager, helsestasjon og helsehus. Vi gjør det enklere å prøve ut nye måter å jobbe på, for de som jobber i de offentlige tjenestene.